JFS SOUND SYSTEMS


Hovedside


Nyheter


Informasjon om virksomheten

10.09.2016 - PRISNEDGANG PÅ NAIM ELEKTRONIKK!

Prisene på Naim er nå betydelig redusert grunnet pundets utvikling. Vi håper at prisene stabiliserer seg på dagens nivå, eventuelt at det blir en ytterligere nedgang.

Så er du i markedet etter Naim produkter, da er det nå gunstig å kontakte oss ... JFS SOUND SYSTEMSTelefon: 32 83 44 10